Flat retriever test

 

Páči sa vám plemeno Flat coated retriever,
ale nie ste si istí či je vhodné práve pre vás?

 

Pravdivo odpovedzte na týchto 10 otázok

 1. Neznesiete ak vás pes olizuje? ÁNO NIE
 2. Ste alergickí na psie chlpy? ÁNO NIE
 3. Nedokážete sa donútiť na prechádzky v každom počasí? ÁNO NIE
 4. Chodíte neradi do prírody, dávate prednosť nákupným centrám? ÁNO NIE
 5. Lezú vám na nervy psy, ktorí sa stále tešia? ÁNO NIE
 6. Prekáža vám mokrý pes? ÁNO NIE
 7. Nemáte najmenšiu chuť hádzať psovi loptičky a paličky? ÁNO NIE
 8. Chcete psa, ktorého sa bude každý báť? ÁNO NIE
 9. Rátate s tým, že vám bude flat strážiť majetok? ÁNO NIE
 10. Plánujete svojho flata umiestniť v koterci alebo pripnúť na reťaz? ÁNO NIE

 

Vyhodnotenie :

 • Pokiaľ ste na všetky otázky odpovedali NIE, zdá sa že budete ideálnym majiteľom plemena Flat coated retriever.
 • Pokiaľ ste odpovedali ÁNO viac ako trikrát, mali by ste o kúpe flata ešte popremýšľať. Možno to pre vás nie je to najvhodnejšie plemeno.
 • Pokiaľ ste na väčšinu otázok odpovedali ÁNO flata si nekupujte. Ušetríte si vy aj pes kopec sklamania.